Monday, June 2, 2008

.::mAhAlnyA AIr mAtA::.

AdAkAlAyA kItA pErlU mEnAngIs AgAr kItA tAhU bAhAwA hIdUp InI bUkAn sEkAdAr UntUk kEtAwA...
AdAkAlAnyA kItA pErlU kEtAwA AgAr kItA tAhU mEnIlAI mAhAlnyA sEtItIs AIr mAtA...

0 cOmmEnt: